قوانین سایت

۱- تمامی فایل ها تست شده و همگی سالم میباشند.

۲- لطفا در خرید خود دقت کنید مبلغ پرداخت شده عودت داده نمیشود.

۳- در سایت همواره و همیشه کد تخفیف موجود میباشد.

۴- هرگونه کامنت تبلیغات در سایت تایید نمیشود