درباره تاج فایل

سایت تاج فایل در سال 1398 جهت پیشرفت و توسعه فایل های دانلودی در ایران ساخته و طراحی شده است و هدف از راه اندازی این سایت توسعه زیر ساخت های طراحی عکس و گرافیک و پایه های کدنویسی و پیشرفت هنرجویان عزیز در زمینه های درسی میباشد

جدیدترین فایل های درسی


جدید ترین قالب ها

جدیدترین محصولات

جدیدترین محصولات تاج فایل

دانلود فونت رایان

دانلود فونت رایان , امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از بهتری... 

دانلود فونت رایان
6 امتیاز 4 ستاره

دانلود فونت ضیا

دانلود فونت ضیا , امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از بهت... 

دانلود فونت ضیا
11 امتیاز 4 ستاره

دانلود فونت گیومه

دانلود فونت گیومه , امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از بهتری... 

دانلود فونت گیومه
12 امتیاز 3.9 ستاره

دانلود فونت آپادانا

دانلود فونت آپادانا , امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از ... 

دانلود فونت آپادانا
14 امتیاز 4 ستاره

دانلود فونت دعوت

دانلود فونت دعوت , امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از بهتر... 

دانلود فونت دعوت
23 امتیاز 4 ستاره

دانلود فونت دومرول

دانلود فونت دومرول , امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از... 

دانلود فونت دومرول
24 امتیاز 4 ستاره

دانلود فونت خش

دانلود فونت خش , امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از به... 

دانلود فونت خش
24 امتیاز 4 ستاره

دانلود فونت تفسیر

دانلود فونت تفسیر , امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از بهتری... 

دانلود فونت تفسیر
23 امتیاز 4 ستاره

محصولات پر فروش

جدیدترین فونت ها در تاج فایل

دانلود فونت فرهنگ

دانلود فونت فرهنگ , امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از بهتری... 

دانلود فونت فرهنگ
100 امتیاز 4 ستاره
5000 تومان

دانلود فونت دیبا

دانلود فونت دیبا , امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از بهتر... 

دانلود فونت دیبا
44 امتیاز 4 ستاره
3000 تومان

دانلود فونت ایرانسل

دانلود فونت ایرانسل , امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از ... 

دانلود فونت ایرانسل
52 امتیاز 4 ستاره
4000 تومان

دانلود فونت آپادانا

دانلود فونت آپادانا , امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از ... 

دانلود فونت آپادانا
14 امتیاز 4 ستاره
8000 تومان